In augustus en september worden in Zuidplas foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. De opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. In de opnamen wordt de privacygevoelige informatie onherkenbaar gemaakt (geblurd). De foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten door de gemeente en worden onder strenge voorwaarden door CycloMedia ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia is bekend bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

Meer informatie

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V. via privacy@cyclomedia.com of u gaat naar www.cyclomedia.com(externe link).