Zuidplas verzorgt van 1 september tot 1 oktober de crisisnoodopvang van 75 asielzoekers in Sportcentrum de Zuidplas in Moordrecht. De situatie in ter Apel is zodanig dat het Rijk deze situatie als nationale crisis heeft bestempeld. Alle veiligheidsregio’s is verzocht om elk 225 vluchtelingen op te vangen tot in ieder geval 1 oktober. Zuidplas heeft aangegeven graag onderdeel van de oplossing te zijn. In samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt Sportcentrum de Zuidplas hiervoor ingericht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de crisisnoodopvang, de meest gestelde vragen en kunt u zich aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij de dagbesteding.

Oproep voor vrijwilligers

Veel inwoners van Zuidplas hebben zich inmiddels aangemeld als vrijwilliger om ons te helpen de komende vier weken, Daar zijn wij hen heel dankbaar voor. Echter zijn we nog specifiek op zoek naar vrijwilligers met ervaring in het onderwijs en die Arabisch spreken. Wilt u ons helpen? Meldt u zich dan via onderstaande formulier. Alle hulp is welkom!

Aanmelden als vrijwilliger crisisnoodopvang

Crisisnoodopvang in Sportcentrum de Zuidplas in Moordrecht

Er is sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers een bed, bad en brood te bieden. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC) maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om op korte termijn per veiligheidsregio te zorgen voor crisisnoodopvang. In onze veiligheidsregio verdelen we dit over meerdere gemeenten. De gemeente Zuidplas wil graag onderdeel zijn van de oplossing door deze mensen voor een korte periode een menswaardig onderdak te geven.

Zuidplas gaat zogenaamde ‘nareizigers opvangen. Vluchtelingen uit heel de wereld die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden gezinshereniging met hun man, vrouw, partner en/of kinderen aanvragen. Zij worden nareizigers genoemd. Voor de samenstelling van de groep betekent dit dat wij vooral vrouwen (en heel soms mannen) met minderjarige kinderen gaan opvangen. Uitgebreidere info over nareizigers vindt u op de informatiepagina nareizigers.

De Veiligheidsregio zorgt samen met de beheerder van de sporthal voor een goede, schone en veilige opvang. Ook is er 24 uur per dag beveiliging/begeleiding aanwezig om de opvang goed te laten verlopen. Naast bed, bad en brood wordt, afhankelijk van de groepssamenstelling, ook gekeken naar activiteiten voor deze groep. 
 

Meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen Crisisnoodopvang en Noodopvang?

Crisisnoodopvang wordt doorgaans ingezet bij rampen, zoals overstromingen, stormen en grote branden. Binnen crisisnoodopvang worden de getroffenen voor hele korte duur opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen en andere grote locaties die makkelijk in te richten zijn. Het gaat hier vooral om een 'bed, bad en brood' situatie.

Noodopvang is voor langere duur, minimaal 6 maanden. Hiervoor worden vaak kleinere locaties ingericht met een huiselijke sfeer. Men heeft een eigen slaapgelegenheid en verder zijn er ruimten voor recreatie en eten en drinken ingericht afhankelijk van de grootte van de locatie. Een voorbeeld hiervan is de Oase in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar we Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk huis geven

Wie worden er opgevangen?

Zuidplas gaat zogenaamde ‘nareizigers' opvangen. Vluchtelingen uit heel de wereld die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden gezinshereniging met hun man, vrouw, partner en/of kinderen aanvragen. Zij worden nareizigers genoemd. Voor de samenstelling van de groep betekent dit dat wij vooral vrouwen (en heel soms mannen) met minderjarige kinderen gaan opvangen. Uitgebreidere info over nareizigers vindt u op de informatiepagina nareizigers.
De Veiligheidsregio zorgt samen met de beheerder van de sporthal voor een goede, schone en veilige opvang. Ook is er 24 uur per dag beveiliging/begeleiding aanwezig om de opvang goed te laten verlopen. Naast bed, bad en brood wordt, afhankelijk van de groepssamenstelling, ook gekeken naar activiteiten voor deze groep. 

Waarom is dit nodig?

Er is sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers een bed, bad en brood te bieden. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC) maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om op korte termijn per veiligheidsregio te zorgen voor crisisnoodopvang. In onze veiligheidsregio verdelen we dit over meerdere gemeenten. De gemeente Zuidplas wil graag onderdeel zijn van de oplossing door deze mensen voor een korte periode een menswaardig onderdak te geven.

Hoelang gaat het duren? 

De opvang in Sportcentrum de Zuidplas start op 1september en duurt tot uiterlijk 1 oktober. Daarna hebben we nog wel een paar dagen nodig om de sporthal te ontruimen. Maar daarna kan hij weer als vanouds gebruikt worden.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van laatste ontwikkelingen?

Alle inwoners van de gemeente kunnen via deze pagina op de hoogte blijven. Hier plaatsen we met regelmaat de laatste ontwikkelingen. Via onze social media-kanalen laten we weten als er nieuws is. Zo organiseren we bijvoorbeeld op 27 augustus voor iedereen een kijkdag vlak voor de opvang start.

Wie betaalt dit?

De Veiligheidsregio Hollands Midden betaalt de kosten voor deze crisisnoodopvang.

Kunnen we dezelfde problemen verwachten als in Ter Apel? Dus dat er veel meer mensen worden opgevangen in de Zuidplas dan is toegestaan?

Nee, absoluut niet! Er worden maximaal 75 mensen opgevangen. Alleen voor dit aantal personen zijn bedden en voorzieningen beschikbaar

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen, klachten of zorgen?

U kunt een mail sturen naar crisisnoodopvang@zuidplas.nl of bellen met (0180) 330 300 tijdens kantooruren. Bij onraad moet u altijd bellen met 112. 

Is er begeleiding en beveiliging?

De Veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse begeleiding. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding/beveiliging aanwezig vanuit een beveiligingsbedrijf dat hiermee ervaring heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als nareizigers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zijn herkenbaar. Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, hebben we huisregels(externe link) die iedereen moet naleven. Zo moet het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

Begin 2022 hebben we onderzocht welke locaties geschikt zijn voor crisisnoodopvang. Sporthal de Zuidplas kwam daarin als geschikt naar voren. Samen met de VRHM wordt de hal ingericht voor maximaal 75 asielzoekers.

Kan ik er nog sporten/zwemmen?

De Sportstichting kijkt samen met de scholen, verenigingen en sportscholen welke sporten en activiteiten door kunnen gaan in de omgeving. Het zwembad blijft open voor zwemlessen.

Waar kan mijn kind zich omkleden voor de zwemlessen tijdens de opvang?

We zetten een tent neer waarin het mogelijk is voor uw kind om zich om te kleden. Deze tent geeft tevens toegang tot het zwembad. Uw kind hoeft zich dus niet buiten om te kleden.

Informatieavond 24 augustus terugkijken

Woensdag 24 augustus is een informatieavond gehouden. Deze kunt u hieronder terugkijken.

Informatieavond 4 augustus 2022 terugkijken

Donderdag 4 augustus informatieavond

Donderdag 4 augustus is een informatieavond gehouden. Deze kunt u hieronder terugkijken.

Hoe kan ik helpen

In de maand dat wij de vluchtelingen opvangen willen we ook graag activiteiten organiseren.

Daarvoor zijn we uiteraard op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij deze activiteiten. Heeft u een speciale achtergrond of ervaring, bijvoorbeeld in het onderwijs, en/of activiteitenbegeleiding dan horen we dat graag.

Wilt u ons helpen? Dat kan. U kunt zich aanmelden via het formulier. Wij nemen dan contact met u op.

Aanmelden als vrijwilliger crisisnoodopvang

Nieuwsbrief Team Bevolkingszorg Zuidplas (TBZ)