Er komen regelmatig updates, nieuwe berichten en maatregelen worden aangepast of aangescherpt. Daarom is deze pagina aangemaakt waar wij alle informatie bundelen en een overzicht geven van de eerder gepubliceerde berichten. Deze pagina wordt continue bijgehouden en aangepast aan de actuele stand van zaken.