Voor maatschappelijke organisaties die acuut in de problemen komen door de gestegen energieprijzen, heeft de gemeente Zuidplas een noodfonds opgezet. Op deze pagina leest u voor welke organisaties het noodfonds specifiek bedoeld is, wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen en hoe u als organisatie deze subsidie kunt aanvragen.

Voor wie is het noodfonds bedoeld

Het noodfonds is er voor organisaties met een subsidierelatie die anders (al dan niet tijdelijk) de deuren moeten sluiten vanwege sterk stijgende energiekosten. De compensatieregeling is bedoeld voor maximaal 50% van de energiekostenstijging, waardoor de organisatie zelf voor de overige 50% een oplossing moet zoeken.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen, gelden deze voorwaarden:

  • Alleen stichtingen en verenigingen die in 2022 een subsidie ontvangen op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 komen in aanmerking voor subsidie.
  • De energiekosten zijn met 50% of meer gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
  • U bent als organisatie al aan de slag om zelf de energiekosten te verlagen. Het gaat daarbij om zowel energiebesparende maatregelen (zoals de temperatuur lager zetten) als financiële maatregelen (bijvoorbeeld contributieverhoging) en de inzet van eigen middelen (reserves). 
  • Er moet sprake zijn van een aantoonbaar acuut probleem. Dit is het geval wanneer zonder steun de organisatie de activiteiten op korte of middellange termijn moet beëindigen en niet meer (financieel) in staat is deze activiteiten in de toekomst weer op te starten.

Meer informatie over deze voorwaarden vindt u terug op de website van Overheid.nl in de 'Uitvoeringsregeling Subsidie voor hogere energielasten 2022-2023(externe link)'.
 

Aanvragen compensatie energielasten

U kunt uw aanvraag online indienen via het 'Aanvraagformulier compensatie hogere energielasten'. Op het formulier staat welke documenten wij ter onderbouwing nodig hebben om u aanvraag te behandelen.

Aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

U kunt als organisatie voor twee perioden een compensatie aanvragen. De aanvraag voor het noodfonds mag slechts één keer per periode worden ingediend.

  • Periode 1: 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 - Aanvraag moet binnen zijn voor 1 februari 2023;
  • Periode 2: 1 januari 2023 tot 1 april 2023 - Aanvraag moet binnen zijn voor 1 mei 2023. 

Subsidie Rijksoverheid

Omdat maatschappelijke organisaties mogelijk nu problemen hebben, willen we bij de gemeente Zuidplas niet wachten op eventuele regelingen vanuit Rijksoverheid. Daarom hebben we besloten per direct te beginnen met deze gemeentelijke compensatie. Zodra er meer bekend is over de landelijke regeling(en) voor maatschappelijke organisaties, gaan we dit samen met u verrekenen met dit noodfonds. We zullen u hierover blijven informeren.