Er is een samenvatting in eenvoudige taal van het collegeprogramma "Ruimte voor iedereen" 2022-2026. In deze samenvatting leest u in het kort welke plannen de gemeente Zuidplas heeft voor 2022-2026.

“Ruimte voor iedereen. In de dorpen en buurtschappen van Zuidplas kunnen we goed wonen, leren, werken en ontspannen. Onze gemeente ligt midden in de randstad en is dorps en groen. Dat willen we graag zo houden en zelfs beter maken.“

Voor de periode 2022-2026 heeft de gemeente Zuidplas nieuwe plannen gemaakt. Deze plannen staan in het collegeprogramma ‘Ruimte voor iedereen’. Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen.

Kansrijk en Gezond Zuidplas

Zuidplas bestaat uit de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen. Ook heeft het twee buurtschappen, Ver-Hitland en Oud Verlaat. Dat maakt Zuidplas een prachtige plek om in te wonen en op te groeien. Om daarvan te genieten is gezondheid belangrijk. In Zuidplas kan jong en oud meedoen en krijgt iedereen kansen. We voorkomen liever dat inwoners problemen krijgen. Daarom bieden we inwoners sneller ondersteuning bij achterstanden met betalen. We zorgen dat inwoners hulp krijgen als ze moeite hebben met lezen en schrijven. School is de plek waar kinderen en jongeren een groot deel van hun tijd zijn. Jeugdhulp en onderwijs werken zoveel mogelijk samen. Een voorbeeld daarvan is de bouw van het Kindcentrum in het Koningskwartier in Zevenhuizen. Goed onderwijs vindt plaats in goede gebouwen. Daarom verdienen alle kinderen in Zuidplas een plek in een vast schoolgebouw.

Het is belangrijk dat zorg goed vindbaar en bereikbaar is. Maar we weten ook dat vrijwilligers en mantelzorgers een deel van de zorg doen. We helpen de samenwerking tussen diverse partners rond de eerste 1.000 dagen van een pasgeboren kind. Zo geven we ieder kind een zo goed mogelijke start in het leven. 

Duurzaam Zuidplas

De keuzes van nu hebben invloed op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in Zuidplas. De ontwikkelingen rond het klimaat en de oorlog in Oekraïne hebben ook invloed op Zuidplas. We willen energie besparen, geen gas meer gebruiken en voldoende duurzame energie opwekken. We moedigen het gebruik van elektrische voertuigen en de fiets aan. We maken deelmobiliteit mogelijk, zodat niet iedereen een eigen vervoersmiddel nodig heeft. Ook zetten we ons afval in als grondstof. 

Vitaal en Beleefbaar Zuidplas

 In Zuidplas behouden we een groene, rustige en dorpse woonomgeving. De gebouwen moeten passen binnen het dorpse karakter. Iedereen moet kunnen bewegen en ontspannen in de buitenlucht. We maken de routes tussen de dorpen en onze parken daarom beter. Ook onze parken knappen we op. Zo blijven dit plekken om te sporten, te bewegen en elkaar te ontmoeten. We houden er rekening mee dat de parken bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Een prettige, groene en gezonde omgeving moet ook veilig zijn. Daarom groeit het aantal handhavers van de gemeente mee met de groei van Zuidplas.

We houden rekening met veranderingen in het klimaat. Het risico op schade door extreem weer beperken we zoveel mogelijk. We zijn zuinig op het groen dat er is en planten extra groen voor meer verkoeling. Cultuur brengt ons samen en biedt plezier. Wij blijven ons inzetten voor het behoud én de promotie hiervan. Wij willen dat iedereen mee kan doen en gaan voor een huis van het dorp waar iedereen samen kan komen.

Groeiend Zuidplas

De gemeente Zuidplas is aan het groeien. We bouwen de komende jaren nog duizenden woningen. Dat gebeurt in en aan de dorpen en in het middengebied van de Zuidplaspolder. Daarbij behouden we het dorpse karakter van Zuidplas. We zorgen voor een divers woningaanbod, passend en betaalbaar voor jong en oud. Eerst bewegen, dan bouwen is voor Zuidplas belangrijk. Zuidplas moet goed bereikbaar blijven. We willen onze lokale economie verder versterken. Dit doen we door ruimte te geven aan ondernemers en te zorgen dat zij goed samenwerken. Ook willen we een divers winkelaanbod. Als ondernemers willen verplaatsen kijken we of we daarbij kunnen helpen met een regeling. Dat moet dan wel financieel haalbaar zijn. Daarnaast zorgen we voor de aanleg van glasvezel.

Organisatie en Financiën

Zuidplas wil dat de dienstverlening open, snel en toegankelijk blijft. Daarvoor is een gezonde organisatie nodig met veel kennis in huis. We gebruiken duidelijke taal in onze brieven en op onze website. En we sturen op tijd informatie door, publiceren die of plaatsen die op de website van de gemeente. Ook is het belangrijk dat inwoners weten wat ze kunnen verwachten. Afspraken moeten duidelijk zijn. Ook meldingen handelen we binnen een bepaalde tijd af. Openingstijden van de gemeente sluiten aan op de wensen van inwoners en ondernemers. Naast digitale dienstverlening blijft de dienstverlening via telefonie, balie of een afspraak bestaan.