Burgemeester Han Weber
 • Burgemeester

Video's

Burgemeester Han Weber blikt terug en vooruit (31 december 2020).

,

Burgemeester Han Weber over de strenge lockdown van 14 december tot en met 19 januari (15 december 2020).

,

Overzicht berichten Han Werber over corona

Beluister de podcasts van burgemeester Han Weber:

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie + integraliteit van beleid
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Wettelijke taken publiekszaken

  

Nevenfuncties

 • **Bestuurlijk trekker duurzame landbouw ihkv de Gebiedsgerichte Aanpak stikstof Nieuwkoopse Plassen in opdracht vd provincie Zuid-Holland. Maximaal 4 uur per week á € 85,- per uur
 • Lid algemeen bestuur - Regio Midden-Holland
 • Lid dagelijks bestuur - Regio Midden-Holland
 • Lid - Districts (veiligheids)college politie Alphen, Gouda
 • Lid algemeen bestuur - Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur - Bedrijvenschap Gouwe Park
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Recreatieschap Rottemeren
 • Lid algemeen bestuur - Recreatieschap Hitland
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Grondbank RZG Zuidplas
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 • Lid - Burgemeesterskring Alphen, Gouda
 • Plaatsvervangend lid - AvA Bank Nederlandse gemeenten
 • Lid - Regionaal Bestuurlijk Overleg politie Den Haag
 • Lid - Raad van Toezicht Zuid-Hollands Landschap
 • Lid - Inspirational Board The Green Village

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd m.u.v. **