Burgemeester Zuidplas Han Weber

Persoonsgegevens

 • Naam - J.F. (Han) Weber
 • Functie - Burgemeester

Trends verkend voor Zuidplas

Burgemeester Han Weber kijkt naar een aantal trends die specifiek van belang zijn voor Zuidplas als groeigemeente. Onderscheidend met de vier huidige dorpen, onderscheidend met het nieuw te bouwen vijfde dorp. Met nieuwe inwoners en een voortdurende zoektocht naar lucht en ruimte. Al groeiende gaat het ook over verbinding en identiteit.

Een nieuw dorp ontwikkelen, wat vraagt dat op het gebied van sport, vrijwilligerswerk en creatief ruimtegebruik? Bekijk hieronder de animatie en bekijk of download hier de 'Trends verkend voor Zuidplas'.

Beluister de podcasts van burgemeester Han Weber:

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en integraliteit van beleid
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Wettelijke taken publiekszaken

Nevenfuncties

 • Portefeuillehouder - Ondermijning in het Districtscollege
 • **Bestuurlijk trekker duurzame landbouw ihkv de Gebiedsgerichte Aanpak stikstof Nieuwkoopse Plassen in opdracht vd provincie Zuid-Holland, maximaal 4 uur per week á € 85,- per uur
 • Lid algemeen bestuur - Regio Midden-Holland
 • Lid dagelijks bestuur - Regio Midden-Holland
 • Lid - Districts (veiligheids)college politie Alphen, Gouda
 • Lid algemeen bestuur - Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur - Bedrijvenschap Gouwe Park
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Recreatieschap Rottemeren
 • Lid algemeen bestuur - Recreatieschap Hitland
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Grondbank RZG Zuidplas
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 • Lid - Burgemeesterskring Alphen, Gouda
 • Plaatsvervangend lid - AvA Bank Nederlandse gemeenten
 • Lid - Regionaal Bestuurlijk Overleg politie Den Haag
 • Lid - Raad van Toezicht Zuid-Hollands Landschap
 • Lid - Adviesraad The Green Village
 • Trouwambtenaar (BABS) - Gemeente Zuidplas

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd m.u.v. **