De Toekomstvisie van Park Hitland is toe aan vernieuwing en actualisatie. Het bestuur van Recreatieschap Hitland biedt de mogelijkheid om mee te denken over kansen en wensen voor de toekomst.

Het doel is om eind dit jaar een herijkte, gemoderniseerde en gezamenlijk gevormde toekomstvisie voor de komende 10 jaar vast te stellen.

De laatste versie van de 'Toekomstvisie dateert van 2009(externe link)'. In die versie is geconcludeerd dat voor Park Hitland drie denkrichtingen centraal stonden voor de jaren die volgden: vereenvoudigen, doorontwikkelen en bijzondere kansen benutten. Aan alle thema’s is de afgelopen jaren gehoor gegeven: 

  1. Vereenvoudigen: door de dagelijkse recreatie blijvend te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het ommetje met de hond. 
  2. Doorontwikkelen: meegaan in de veranderende recreatiebehoefte: Bij de doorontwikkeling van Park Hitland in 2016 en 2017 is hier vorm aan gegeven door de realisatie van diverse nieuwe voorzieningen(externe link)
  3. Bijzondere kansen benutten: met als uitgangspunt dat de recreant zich in Park Hitland een dag goed kan vermaken is de bewegwijzering naar en in het gebied naar de diverse voorzieningen mogelijk gemaakt. 

Denk ook mee!

Inmiddels is het 2022 en is het hoog tijd om de Toekomstvisie inhoudelijk onder de loep te nemen: evalueren wat er de afgelopen jaren is uitgevoerd, kijken naar nieuwe kansen, wensen en thema’s. Het recreatieschap heeft de nodige voorbereidingen getroffen en wil nadrukkelijk participatie inzetten bij de totstandkoming van de nieuwe Toekomstvisie, op twee manieren:

  1. Meedenk avonden: De komende maanden benadert het recreatieschap gericht omwonenden- en belangengroepen (zogeheten ‘stakeholders’) voor twee meedenkavonden.
  2. Online vragenlijst: Meedenken kan ook door het invullen van onze online vragenlijst waarin iedereen zijn of haar mening kan geven over diverse onderwerpen die een onderdeel vormen van de Toekomstvisie. 

Naar de vragenlijst(externe link)

Brede beleidsdekking

Het recreatiegebied Park Hitland staat niet op zichzelf: Hitland is ruim 40 jaar geleden aangelegd als een buitenstedelijk recreatiegebied met een regionale betekenis. Diverse andere partijen zijn zijdelings betrokken vanwege hun visie en/of beleid, bijvoorbeeld: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zuidplas en Gemeente Capelle aan den IJssel.

De totstandkoming van een herijkte versie van de Toekomstvisie wordt begeleid door een extern adviesbureau: Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd(externe link). Hiermee krijgt de Toekomstvisie niet alleen input mee van frequente gebruikers, maar wordt de visie ook gekoppeld aan beleid van het Rijk, de Provincie, beide gemeenten (Gemeente Zuidplas en Gemeente Capelle aan den IJssel). Ook actuele beleidsthema’s zoals inclusiviteit, klimaat, sport en gezondheid komen aan bod. Kortom: de herijkte Toekomstvisie belooft een complete visie te worden voor de korte termijn (binnen 5 jaar), middellange termijn (5-10 jaar) en lange termijn (na 10 jaar).