De fietsverbinding Rotterdam – Gouda is een van de nieuw aan te leggen trajecten in de provincie.

Laatste ontwikkelingen betere fietsroute Rotterdam – Gouda

Op 9 februari 2022 is het rapport van ingenieursbureau Antea Group samen met een raadsvoorstel door het college aan de gemeenteraad van Zuidplas aangeboden. In dit raadsvoorstel adviseert het college om af te zien van een snelfietsroute over de ’s Gravenweg en de Oost en West  Ringdijk. Naast de weerstand onder omwonenden is uit het onderzoek gebleken dat de combinatie van de beperkte ruimte en de aanwezigheid van fietsers, personenauto’s en vrachtverkeer vaak leidt  tot gevaarlijke situaties. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat op beide wegen maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze mogelijkheden willen wij graag te zijner tijd uitwerken met de betrokken bewoners.

Op zoek naar alternatieve snelle fietsverbindingen

Dit advies betekent nog niet dat het onderzoek naar een mogelijke snelle fietsverbinding hiermee is afgerond. Het college wil graag het mogelijke alternatief aan de noordzijde van de N219 (Waterschapsweg) in Nieuwerkerk aan den IJssel onderzoeken. Dit was een van de alternatieven die aangedragen is door de klankbordgroep ’s Gravenweg. In Moordrecht zijn meerdere alternatieven mogelijk. Dit zijn een route direct ten noorden van Moordrecht – “het hoedje” – en de beoogde ambitieroute direct naast het spoor. Vanuit de provincie is het nadrukkelijke verzoek gedaan om in het vervolgtraject ook te kijken naar een mogelijke route over de Schielands Hoge Zeedijk. Over deze twee alternatieven gaan wij de omwonenden van de Waterschapsweg en de Schielands Hoge Zeedijk binnenkort informeren.

Programmacommissie ruimte en raadsvergadering

Op 22 februari wordt het rapport van Antea en het raadsvoorstel besproken in de programma commissie ruimte. Op 8 maart wordt het raadsvoorstel behandeld tijdens de raadsvergadering. Beide zijn openbaar en online live te volgen.

Vragen of meer informatie

Hier vindt u het 'Onderzoeksrapport van Ingenieursbureau Antea Group' en het 'Raadsvoorstel Doorfietsroute Rotterdam - Gouda'.

Op 24 november jl zijn de betrokken bewoners op hoofdlijnen over de bevindingen geïnformeerd tijdens een online informatieavond, u kunt het verslag van deze avond hier terugkijken:

Wilt u meer informatie over betere fietsverbindingen in Zuid-Holland? Bezoek dan de website van de provincie Zuid Holland www.zuid-holland.nl(externe link) of mail naar snelfietsroute@zuidplas.nl.