De fietsverbinding Rotterdam – Gouda is een van de nieuw aan te leggen trajecten in de provincie.

Geschiedenis van de betere fietsroute Rotterdam – Gouda

Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen sneller de fiets in plaats van de auto pakken. De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Gouda en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan het verbeteren van de fietsroutes tussen Gouda en Rotterdam. Hierdoor ontstaat een comfortabel, veilig en vlot alternatief voor de drukke A20 en N210/N219. De Fietsersbond adviseert over de route en de mogelijke verbeteringen. Uit de verkennende studie 'afwegingsproces voorkeursrichtingen 2018' kwam naar voren dat de voorkeursroute onder andere via de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht loopt.

Kaart van de originele snelfiets route van Gouda naar Rotterdam welke loopt door Zuidplas

In September 2020 is er een bewogen debat in de gemeenteraad gevoerd over dit voorkeurstracé. De dag ervoor ontving wethouder Jan Willem Schuurman van de belangengroep "Geen snelfietsroute dwars door Moordrecht" 900 handtekeningen. De voorkeursroute stuitte namelijk op bezwaren bij de aanwonenden. Men vindt de huidige situatie al onveilig en verwacht dat een toename van 'snelle fietsers' deze situatie nog onveiliger maakt. De voorgestelde ideeën op de informatiebijeenkomst van 17 juni 2019 konden dit gevoel niet wegnemen.

Na dit duidelijke signaal besloot de gemeente Zuidplas zich opnieuw te beraden op de situatie. Op basis daarvan is het volgende besloten:

  1. Het verkennen van een drietal scenario’s voor de toekomst van het fietsverkeer door Moordrecht:
    • Het verkeersveiliger maken van de Oost- en West Ringdijk en ‘s-Gravenweg omdat, los van mogelijke aansluiting op de snelfietsroute, direct omwonenden van deze locaties de verkeerssituatie als onveilig beoordelen;
    • Het onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van een noordelijke route om Moordrecht heen;
    • De mogelijkheden die de zogenaamde ‘ambitieroute’ in de toekomst biedt om het fietsverkeer langs de A20 te leiden.
  2. De inwoners van Moordrecht en de ‘s Gravenweg actiever bij de planvorming te betrekken waardoor de uiteindelijke besluitvorming op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen.

Het participatietraject waarbij door ingenieursbureau Antea Group de (on)mogelijkheden zijn onderzocht om de verkeersveiligheid op de ’s Gravenweg en de Oost en West Ringdijk te verbeteren, is afgerond. Daarbij is tevens gekeken naar mogelijkheden voor een aansluiting op de doorfietsroute Rotterdam – Gouda. Hierbij zijn ook mogelijke alternatieven onderzocht.

Op 24 november jl zijn de betrokken bewoners op hoofdlijnen over de bevindingen geïnformeerd tijdens een online informatieavond, u kunt het verslag van deze avond op deze pagina terugkijken:

Het rapport wordt binnenkort aangeboden aan het College van B&W. Eind januari 2022 wordt het advies behandeld in de gemeenteraad.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie over betere fietsverbindingen in Zuid-Holland? Bezoek dan de website van de provincie Zuid Holland www.zuid-holland.nl of mail naar snelfietsroute@zuidplas.nl.