Elk jaar zorgen eikenprocessierupsen voor overlast. Met name de haartjes van de rupsen veroorzaken veel jeuk.

De rupsen verdwijnen helaas niet meer uit ons land. Maar als gemeente Zuidplas doen wij in samenwerking met de groencontractaannemers (Verheij integrale groenzorg, GKB en Punt BV.) er alles aan om de overlast van deze rupsen te verminderen.

Oorzaak overlast

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Deze vlinder legt eitjes op sommige eikenbomen. De eitjes van de rupsen komen meestal eind april uit. De rupsen gaan ’s nachts vanuit de nesten in een grote groep op zoek naar voedsel. Ze lopen dan achter elkaar in een rij. Dit noemen we een processie, zo komt de rups aan de naam. De rupsen krijgen rond half mei lange witte haren. Deze brandharen zorgen voor de overlast. Dat komt omdat deze haren makkelijk loslaten. Zo kan de wind ze verspreiden. Contact met de brandharen kan voor irritatie zorgen aan huid, ogen en luchtwegen.

Bestrijding

We hebben als preventieve maatregel verschillende eikenbomen gekapt die dicht bij woningen en bedrijven stonden. Hiervoor planten we diverse bomen en heesters terug die goed zijn de biodiversiteit. 
We bespuiten al jaren alle eikenbomen met een biologisch middel. Ook dit jaar doen we dat en daarnaast gaan we ook de bomen in de bosplantsoenen bespuiten.

Preventie

Op drie plaatsen leggen we stroken met het staygreen 2 EPR mengsel aan. Dit is een biodiversiteitsmengsel van grotendeels scherm- en vlinderbloemigen voor het aantrekken van de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. De 18 soorten kruiden in dit mengsel zorgen voor een halfhoge vegetatie rondom eikenbomen ter bevordering van het natuurlijk evenwicht.                                                                                                                            

Dit doen wij aan de slootkant Eendendaal – Margrietveld, op de hoek van de Parallelweg Zuid en het Kroonkruid en in het gras bij het woonwagencentrum en het bedrijventerrein. Daarnaast bestrijden wij de eikenprocessierups ook met natuurlijke vijanden. Zo plaatsen we op verschillende plaatsen nestkasten voor koolmezen, pimpelmezen, mussen en andere vogels die insecten eten.

Eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in eigen tuin of op eigen terrein is de eigenaar of bewoner altijd zelf verantwoordelijk. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden. Hierdoor kunt u namelijk gezondheidsklachten krijgen en brandharen van de eikenprocessierups in de omgeving verspreiden. Huur daarom altijd een deskundig bedrijf in.

Melding van overlast

Uw kunt op de pagina www.zuidplas.nl/meldingdoen uw melding over o.a. de eikenprocessierups aan ons doorgeven.

Spinselmot niet verwarren met de eikenprocessierups

Regelmatig verwarren mensen de eikenprocessierups met de spinselmot. Spinselmotten zijn rupsen die verschillende soorten bomen en struiken kaalvreten en met een dicht wit zijdespinsel inkapselen. Spinselmotten hebben geen brandharen en zijn niet schadelijk voor de mens.
Spinsel is niet schadelijk 

De webben van de eikenprocessierups en spinselmot lijken op elkaar. Beide rupsen maken gesponnen netten, maar de spinselmot is voor de mens absoluut niet schadelijk. Ondertussen vreten ze de planten helemaal kaal. Het web van de spinselmot blijft zitten totdat de rupsen zich na 4 tot 6 weken verpoppen tot nachtvlinders. Vanaf dat moment krijgen de bomen en struiken opnieuw bladeren.
 
Bestrijding is dan ook niet nodig. De eikenprocessierups vormt daarentegen wel een gevaar voor de gezondheid en wordt om die reden wel door de gemeente bestreden.

Vragen en antwoorden

Omdat er veel vragen zijn over de eikenprocessierups, de bestrijding ervan en wat de mogelijke gevolgen voor de gezondheid zijn, heeft het ministerie van LNV een website over de eikenprocessierups gelanceerd waarop vrijwel alle vragen en antwoorden te vinden zijn. Kijk daarvoor op: www.processierups.nu.