Bestemmingsplan Kamerlingh Onnes

Het vastgestelde bestemmingsplan 'Kamerlingh Onnes' met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen liggen met ingang van donderdag 27 juni 2024 gedurende zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Online inzage

De stukken zijn ook online te raadplegen op het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl) Vul bij documentnummer in: NL.IMRO.1892.BPKamerlinghOnnNKR-Va01’. De pdf-bestanden zijn op aanvraag beschikbaar.