Dit is een besloten raadsvergadering over de ontwikkelvisie Zuidplaspolder (Middengebied). Bij deze vergadering kan geen publiek aanwezig zijn.