De basisregistratie personen (BRP) is de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is.