U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Hoe werkt het

Lijkbezorging

Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Er zijn regels voor asbezorging, graven, gedenkplaatsen en grafbedekkingen. Deze staan in de 'Beheersverordening begraafplaatsen Zuidplas' en "Nadere regels graven en grafbedekkingen". De beheersverordening begraafplaatsen is van kracht voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Zuidplas.

Wat moet ik doen

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Hoeveel moet ik betalen

Hieronder ziet u in het kort de belangrijkste standaardtarieven voor (be)graven en asbestemming in Zuidplas. Voor het volledige overzicht van alle tarieven verwijzen wij u naar de Tarieven lijkbezorging 2019

Tarieven begraven

 • Een overledene van 12 jaar of ouder, € 1.391
 • Doodgeborene of jonger dan 12 jaar, € 476

Tarieven grafrechten

 • Eigen graf voor 20 jaar, € 3.557
 • Kindergraf voor 10 jaar, € 466
 • Kindergraf voor 20 jaar, € 944

Tarieven onderhoud

 • Algemeen graf voor 10 jaar, € 555
 • Algemeen graf voor 15 jaar, € 833
 • Eigen graf voor 20 jaar, € 1.111
 • Kindergraf voor 10 jaar, € 278
 • Kindergraf voor 20 jaar, € 555

Tarieven na een crematie

 • Asverstrooiing, € 239
 • Plek in de urn tuin of urn graf voor 5 jaar, € 495
 • Onderhoud urn graf of plek in de urn tuin per 5 jaar, € 195
 • Bijzetten van een asbus/urn in een eigen (urnen) graf, € 403
 • Bijzetten van een asbus/urn op een eigen (urnen) graf of in de urn tuin, € 195
 • Urn nis voor 5 jaar, € 333
 • Onderhoud urn nis per 5 jaar, € 166
 • Bijzetten van een asbus/urn in een urn nis, € 188

Eventueel bijkomende kosten

 • Kosten voor begraven buiten regulieren tijden (09.00 - 15.00), € 388/500
 • Vergunning gedenkteken, € 111

Kosten algemeen graf

 • Kosten van begraven voor 10 jaar, € 1.391
 • Kosten van begraven voor 15 jaar, € 1.391
 • Onderhoudskosten voor 10 jaar, € 555
 • Onderhoudskosten voor 15 jaar, € 833
 • Totale kosten voor 10 jaar: € 1.946
 • Totale kosten voor 15 jaar, € 2.224

Kosten eigen graf (20 jaar)

 • Kosten begraven 1e overledene, € 1.391
 • Kosten onderhoud, € 1.111
 • Kosten uitsluitend recht, € 3.557
 • Totale kosten, € 6.059

Aanvullende informatie

Verlopen graftermijnen

Het overzicht 'Verlopen graftermijnen gemeente Zuidplas 2018' bevat de grafnummers waarvan de termijn verstreken is in het jaar 2018 en welke in de toekomst geruimd gaan worden. Nabestaanden waarvan het adres bekend is, zijn per brief geïnformeerd over de verlopen graftermijn en de verschillende mogelijkheden.

Bij graven waarvan geen adres van de nabestaande bij de administratie bekend is, worden bordjes geplaatst.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via (0180) 330 300 of via begraafplaats@zuidplas.nl.

Te downloaden bestand)en)