De afvalstoffenheffing in de gemeente Zuidplas gaat omhoog. Dit heeft te maken met de stijging van de kosten voor verwerking van restafval en de extra belasting op restafval, die de afgelopen jaren fors gestegen zijn.

Ook is de vergoeding die de gemeente krijgt voor PMD en oud papier teruggelopen. "De inkomsten en uitgaven komen al een aantal jaren niet meer met elkaar overeen. Aangezien we uitgaan van 100% kostendekkendheid worden de uitgaven op de inzameling en verwerking van afval bekostigd uit de afvalstoffenheffing.", legt wethouder Jan Willem Schuurman van Beheer Openbare Ruimte uit. 

Vergelijkbare tarieven

Ook omliggende gemeenten verhogen hun tarieven. Gemeenten ontkomen er niet aan om de afvalstoffenheffing te verhogen. Velen deden dit al in 2019. Voor het komend jaar zijn de tarieven van de gemeenten Gouda en Waddinxveen vergelijkbaar met die van Zuidplas. Deze gemeenten rekenen net als Zuidplas met vaste en variabele tarieven (diftar). 

Vaste en variabele tarief

In Zuidplas gaat het variabele tarief omhoog van € 1,- per zak naar € 1,50. De tarieven voor minicontainers voor restafval in het buitengebied gaan ook met 50% omhoog.

Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing bedraagt in 2020 op jaarbasis € 256,56 per huishouden. Afhankelijk van het aantal zakken (of minicontainers) restafval komt daar gemiddeld € 45,- bovenop.

Stimuleren van afvalscheiding

Gemeente Zuidplas wil inwoners stimuleren het afval zoveel mogelijk te scheiden. Als je minder restafval hebt, hoef je minder weg te gooien en betaal je ook minder. Dit najaar wordt er gestart met een participatietraject. Samen met inwoners wordt gekeken hoe het scheiden van afval te verbeteren. Het doel is om te komen tot 75 kg restafval per inwoner per jaar. In 2018 was dit nog 117 kg.