De inwoners van Zuidplas scheiden hun afval al behoorlijk goed. Toch zijn er in het restafval nog veel waardevolle grondstoffen aanwezig. Om het scheiden van afval te stimuleren onderzoekt de gemeente Zuidplas door middel van pilots/proeven een aantal mogelijkheden. De pilots worden in een deel van de gemeente uitgevoerd. Dit is voor het onderzoek voldoende om ervaring op te doen met de afvalscheiding, de tevredenheid van de inwoners en de kosten die met de maatregel gemoeid zijn.

De huishoudens die meedoen ontvangen voor aanvang een brief met uitleg en na afloop wordt men verzocht een enquête in te vullen over de ervaringen. Elke pilot duurt ongeveer 3 maanden.

De resultaten van de pilots geven informatie die het gemeentebestuur helpt om een goede afweging te maken welke maatregelen doorgevoerd kunnen worden in de hele gemeente. Hierbij spelen naast de verbeterde afvalscheiding en tevredenheid ook de kosten een rol. De maatregelen worden immers gefinancierd vanuit de afvalstoffenheffing, die door alle huishoudens in de gemeente jaarlijks opgebracht wordt voor het laten inzamelen en verwerken/recyclen van het afval.

Welke pilots zijn er

Wekelijkse GFT+E inzameling

GFT+E staat voor Groente-Fruit en Tuinafval en Etensresten. In Zuidplas bestaat het restafval voor bijna 40% uit etensresten. Hier is dus nog veel winst te behalen. Om het scheiden van GFT+E in de zomermaanden te stimuleren en om ongemakken zoals stank- en ongedierteoverlast in de GFT+E container zoveel mogelijk te voorkomen wordt bij de huishoudens die meedoen de mogelijkheid aangeboden om de groene container wekelijks te laten legen in de zomermaanden.

Deze pilot vond plaats in een deel van Moordrecht. Huishoudens die meededen werd gevraagd om de ervaringen in een enquête met ons te delen. De pilot is beëindigd en de enquête is inmiddels gesloten. 

Wekelijkse PMD inzameling (Moerkapelle, buitengebied Zevenhuizen)

PMD staat voor verpakkingen van plastic en metaal (blik) en drankenkartons. In Zuidplas bestaat het restafval voor circa 12% uit PMD. Hier zijn dus nog mogelijkheden voor betere scheiding. Om het scheiden van PMD te stimuleren wordt in het pilotgebied wekelijks PMD ingezameld in plaats van de gebruikelijke eenmaal per twee weken. Mogelijk voorkomt dit het ongemak van het moeten bewaren van de PMD zakken in of rondom het huis.

Deze pilot vond plaats in een deel van Moerkapelle en het buitengebied van Zevenhuizen. Huishoudens die meededen is gevraagd om de ervaringen in een enquête met ons te delen. De pilot is beëindigd en de enquête is inmiddels gesloten.

Keukenbakjes voor etensresten (Nieuwerkerk aan den IJssel)

GFT+E staat voor Groente-Fruit en Tuinafval en Etensresten. In Zuidplas bestaat het restafval voor bijna 40% uit etensresten. Hier is dus nog veel winst te behalen. Om het scheiden van GFT+E te stimuleren kunnen speciale bakjes voor de keuken een uitkomst zijn. In de bakjes op het aanrecht worden de etensresten verzameld, waarna ze in de groene container kunnen worden gedeponeerd.

Deze pilot vond plaats in een deel van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Huishoudens die meededen hebben een begin oktober 2021 een keukenbakje ontvangen. De pilot is beëindigd en de enquête is inmiddels gesloten.

Centrale container voor PMD (Zevenhuizen)

PMD staat voor verpakkingen van plastic en metaal (blik) en drankenkartons. In Zuidplas bestaat het restafval voor circa 12% uit PMD. Hier zijn dus nog mogelijkheden voor betere scheiding. Om het scheiden van PMD te stimuleren wordt in het pilotgebied een container geplaatst waar inwoners hun PMD zakken in kunnen deponeren. Mogelijk voorkomt dit het ongemak van het moeten bewaren van de PMD zakken in of rondom het huis. Dit betreft dan een extra service naast de tweewekelijkse inzameling.

Deze pilot vond plaats in een deel van Zevenhuizen. De container wordt verwijderd. De enquête is gestart waarbij inwoners wordt gevraagd hun ervaringen met ons te delen.