Subsidies

Instellingssubsidies

Subsidies bestemd voor de (grotere) instellingen voor activiteiten die de gemeente zelf wenst aan te bieden

Link naar instellingensubsidies

Activiteiten- en incidentele subsidies

Subsidies voor het mogelijk maken van het activiteitenaanbod van diverse verenigingen en andere organisaties

Link naar activiteiten- en incidentele subsidies

Subsidie-documenten

Bekijk hier het o.a. het subsidieregister, subsidiejaarprogramma en uitvoeringsregels

Link naar subsidies documenten

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?