Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing geeft u door als u naar de gemeente Zuidplas verhuist of als u binnen de gemeente Zuidplas verhuist.
  • Geef de verhuizing door uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.
  • Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
  • Verhuist u naar een andere gemeente, geef de verhuizing dan daar door.
  • Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.
  • Voor de verwerking van uw aangifte kan er toestemming van de hoofdbewoner nodig zijn. Neemt u voor meer informatie of vragen hiervoor contact op met de gemeente via (0180) 330 300).

  Verhuizing doorgeven

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitale aangifte

  • Voor het digitaal aangifte doen van een verhuizing binnen de gemeente kunt u gebruik maken van het online  aangifteformulier
  • Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen, dan moet u persoonlijk aangifte doen.
    

  Persoonlijke aangifte

  Schriftelijke aangifte

  In een schriftelijke aangifte dient u te vermelden:

  • Uw naam en geboortedatum.
  • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen.
  • Uw oude adres.
  • Uw nieuwe adres.
  • De datum van uw verhuizing.
    

  Voor de verwerking van uw aangifte kan de gemeente extra informatie nodig hebben, zoals toestemming van de hoofdbewoner, of een kopie van de koopovereenkomst of huurovereenkomst. De gemeente neemt in dat geval contact met u op.

  Wilt u liever een formulier uitprinten en invullen, gebruik onderstaand formulier.

  Formulier adreswijziging

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Documenten

Pagina opties

beoordeel deze pagina