Tijdelijke verhuur leegstaand pand

 • Wat is het?

  U mag uw leegstaande woning, te koop staande huurwoning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

  Verhuren met gebruikmaking van de Leegstandwet betekent dat een huurder bij afloop van het huurcontract geen beroep kan doen op de gebruikelijke wettelijke huurbescherming. U kunt daardoor sneller weer over de woning beschikken. Om uw woning tijdelijk te kunnen verhuren met behulp van de Leegstandwet hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Met verhuren op grond van de Leegstandwet gaan hypotheekverstrekkers vaak akkoord (in tegenstelling tot ‘gewone’ verhuur). Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker.

  Voorwaarden

  de vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet wordt alleen verleend als:

  • de woning leeg staat en er op het adres geen bewoners meer staan ingeschreven;
  • de woning nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning) óf in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door u als eigenaar bewoond is geweest.
 • Hoe werkt het?

  Stel uzelf goed op de hoogte, of laat u adviseren

  Als u uw woning tijdelijk gaat verhuren, zult u merken dat er heel wat regels zijn. Het is belangrijk dat u die regels nauwkeurig opvolgt. Anders bestaat de kans dat u, in plaats van een tijdelijke huurder, een vaste huurder blijkt te hebben. Laat de huurovereenkomst met een tijdelijke huurder daarom niet ingaan, voordat u de vergunning voor tijdelijke verhuur heeft!  Wij raden u aan dat u  zich laat adviseren. Dit kan bijvoorbeeld door uw makelaar, of een echtshulpverlener.
  Ook is het van belang dat u of indien u uw woning zelf verhuurt of verhuurt via een makelaar, schriftelijke afspraken maakt over het tijdens de verhuur mogen uitvoeren van controles in de woning. Dit om u ervan te vergewissen dat de woning wordt gebruikt om in te wonen en niet voor het uitvoeren van activiteiten in strijd met de wet.

  Huurprijs

  De huurprijs kunt u zelf bepalen. Wilt u een idee hebben van wat de hoogte van de te vragen huur voor uw woning kan zijn, dan kunt u aan de hand van het woningwaarderingsstelstel, het zogenoemde puntensysteem een berekening maken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochures die de Huurcommissie uitgeeft over:

  • het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte
  • het puntensysteem
  • de hoogte van de huurprijs

  Deze brochures zijn te downloaden http://www.huurcommissie.nl/downloads of op te vragen bij de Huurcommissie via het gratis telefoonnummer (0800) 48 87 243, van 8.30 tot 17.30 uur

  Huurder

  Bent u op zoek naar woonruimte, maar is een permanente oplossing niet snel genoeg voorhanden? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een woning te huren die op basis van de Leegstandwet wordt verhuurd. Hiervoor heeft u geen huisvestingsvergunning nodig, maar u dient zich als bewoner wel in te schrijven in de gemeentelijke basisregistratie personen. Daarnaast vragen wij u ook om een kopie van de huurovereenkomst.

  Opzegtermijn

  Onder de Leegstandwet huurt u voor minimaal zes maanden de woonruimte en moet de verhuurder een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. U heeft zelf een opzegtermijn van één maand.

  Vervangende woonruimte

  Als huurder heeft u géén recht op vervangende woonruimte nadat de verhuurder de huur heeft opgezegd. Om in aanmerking te komen voor vervangende huisvesting, moet u voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Zuidplas 2015.

 • Wat moet ik doen?

  U dient de aanvraag voor toestemming tot verhuur op grond van de Leegstandwet in bij de gemeente, hiervoor is een standaardaanvraagformulier beschikbaar.

  Dit formulier is te verkrijgen bij de gemeente of te downloaden via de website van de gemeente.

  De volgende documenten moet u in kopie bij de aanvraag meesturen:

  • bewijs dat het huis in de verkoop staat, inclusief de vraagprijs (verkoopopdracht aan de makelaar en vermelding woning op Funda of vergelijkbare websites);
  • leveringsakte of huurcontract van uw nieuwe woning;
  • bepaling waarde van de woning in het economische verkeer (taxatierapport makelaar);
  • een schriftelijke volmacht indien u de aanvraag niet zelf doet maar bijvoorbeeld overlaat aan de makelaar en daarbij een afschrift van een legitimatiebewijs van uzelf.

  De volledig ingevulde aanvraag met alle bijbehorende documenten kunt u sturen naar Gemeente Zuidplas, Afdeling Ruimte/Huisvestingszaken, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of inleveren bij de gemeente, Gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel.


  De vergunning

  Bij een positief besluit van de gemeente, krijgt u een vergunning tot tijdelijke verhuur.
  De vergunning geldt voor 5 jaar. U kunt de woning uiteraard ook voor een kortere periode verhuren. Hebt u eenmaal een vergunning, dan moet u de woning voor minimaal zes maanden verhuren en een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen.

  De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal één maand.

  Tijdelijke huurovereenkomst

  Zodra u een beslissing van de gemeente hebt, kunt u een huurovereenkomst sluiten met de huurder - niet eerder dus.

  Let u even op dat de huurovereenkomst voldoet aan de eisen die de Leegstandwet stelt. In de schriftelijke huurovereenkomst moet in ieder geval worden opgenomen:

  • dat de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet;
  • dat, op welke datum en onder welk nummer de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft afgegeven;
  • de duur van die vergunning;
  • de huurprijs van de woning
  • eventueel bepalingen over het uitvoeren van controles

  Als u bovenstaande in de huurovereenkomst heeft opgenomen, eindigt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch na de periode van vijf jaar.

  Meer informatie

  U kunt bellen met de afdeling Ruimte/Huisvestingszaken (0180) 330 300.

  De Afdeling Ruimte/Huisvestingszaken is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. U kunt ook langs komen. Dit kan alleen op afspraak.

  U wordt dan ontvangen op het Gemeentekantoor De Saffier, Kleinpolderlaan 4, 2911, PA Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Let op! Is uw huidige vergunning voor uw te koop staande woning korter geldig dan 5 jaar? Dan hoeft u deze niet te verlengen. Uw vergunning is alsnog 5 jaar geldig. U kunt de gemeente vragen dit te bevestigen.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ex artikel 15 Leegstandwet zijn leges verschuldigd.

  Deze bedragen € 115,15.

  De gemeente stuurt u hierover een nota. 

 • Documenten

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?