Subsidies Zorg aanvragen

 • Wat is het?

  De gemeente Zuidplas geeft subsidies Zorg aan:

  • (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat mensen kunnen 'meedoen' in de samenleving, met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ook organisaties op het gebied van evenementen en cultuur kunnen subsidie ontvangen;
  • (professionele) instellingen die een diensten- of activiteitenaanbod hebben dat de gemeente wettelijk gezien moet aanbieden en/of die de gemeente zo belangrijk vindt, dat zij dit aanbod met een subsidie wil ondersteunen.

  Welke activiteiten er precies voor subsidie in aanmerking komen, kunt u lezen in de 'Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2017'.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn binnen het Sociaaal Domein in Zuidplas drie soorten subsidies:

  Instellingssubsidies

  Een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal (boek)jaren voor een periode van maximaal 4 jaar aan een instelling wordt verstrekt, voor activiteiten die de gemeente aan inwoners dient of wenst aan te bieden.

  Aanvraagformulier instellingssubsidies

  Activiteitensubsidies

  Een subsidie die per (boek)jaar aan een instelling wordt verstrekt voor activiteiten die vanuit de samenleving worden geïnitieerd.

  Aanvraagformulier activiteitensubsidies

  Incidentele subsidies

  Een startsubsidie, aanjaag subsidie of een subsidie die aan een instelling wordt verstrekt voor eenmalige activiteiten:

  • Startsubsidie: een subsidie voor het vergoeden van startkosten als notariskosten, eenmalige kleine investeringen en/of PR;
  • Aanjaag subsidies: een subsidie voor nieuwe projecten die zich nog moeten bewijzen, gegeven voor een periode tussen de 1 en 3 jaar;
  • Subsidies voor eenmalige activiteiten: een subsidie voor éénmalige, nieuwe activiteiten of projecten.

  Aanvraagformulier incidentele subsidies

 • Documenten

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?