Sociaal Team

 • Wat is het?

  In gemeente Zuidplas biedt het Sociaal Team ondersteuning aan iedere inwoner van 0-100 jaar die meerdere ernstige problemen heeft. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, de manier waarop u woont of de sociale contacten die u heeft? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team. In de werkwijze van het Sociaal Team staat de eigen kracht van inwoners centraal.

 • Hoe werkt het?

  Het Sociaal Team bestaat uit verschillende professionele hulpverleners. Samen met u wordt gekeken wat er aan de hand is en wat uw eigen mogelijkheden en kwaliteiten zijn. Hiervoor maakt u samen een plan.

 • Wat moet ik doen?

  Neem contact op met het 'Sociaal Team'. Mensen die belangrijk voor u zijn, zoals familie, vrienden en/of buren kunnen in overleg met u worden betrokken.

 • Kosten

  Aan de ondersteuning van het Sociaal Team zijn geen kosten verbonden. Wanneer u echter een maatwerkvoorziening nodig heeft is het mogelijk dat u een 'Eigen bijdrage' gaat betalen. Raadpleeg voor meer informatie de website van het CAK.

 • Veelgestelde vragen

  1. Met welke vragen kan ik bij het Sociaal Team terecht?
  2. Voor wie is het Sociaal Team?
  3. Moet ik ook bij het Sociaal Team zijn als ik langdurige hulp/ondersteuning nodig heb?
  4. Hoe ziet de ondersteuning van het Sociaal Team eruit?
  5. Wie werken er in het Sociaal Team?
  6. Met wie werkt het Sociaal Team samen?
  7. Moet ik betalen voor de ondersteuning van het Sociaal Team?
  8. Veiligheid?

  Met welke vragen kan ik bij het Sociaal Team terecht?

  Niet altijd is duidelijk waar de schoen wringt, samen met u zet het team op een rij waar u tegenaan loopt. Het kan bijvoorbeeld gaan om vereenzaming, overbelasting, een chronische ziekte of beperking, isolement, gezinsproblematiek, dementie.

  Soms bent u geholpen met informatie over de mogelijkheden die er zijn en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. In andere situaties krijgt u met een aantal gesprekken weer grip op de situatie. Waardoor u weer zelf of met hulp uit uw directe omgeving verder kan.

  Bij alle vragen wordt in ieder geval samen met de inwoner gekeken welke aanpak het best past bij de mogelijkheden. Sommige problemen vragen meer tijd en meer gesprekken om het probleem aan te pakken. Ook dan kan het Sociaal Team helpen. Het sociaal team kijkt altijd naar de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van inwoners. Mensen die belangrijk voor de inwoner zijn, zoals familie, vrienden en/of buren kunnen in overleg met de inwoner worden betrokken. Of er kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden. Het doel is dat de inwoner zo snel mogelijk weer zelf, al dan niet met ondersteuning vanuit de omgeving verder kan.

  Met allerlei vragen over zorg en welzijn. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, de manier waarop u woont of de sociale contacten die u heeft? Heeft u vragen over werk of inkomen? Het sociaal wijkteam denkt en werkt met u mee bij het zoeken naar een antwoord. Mocht een vraag nu niet bij ons passen dan kijken we samen met u naar de plek waar deze wel past.

  Voor wie is het Sociaal Team?

  Het Sociaal Team is er voor iedereen van 0 tot 100+ die in zijn of haar thuissituatie te maken krijgt/heeft met problematiek op meerdere gebieden.

  Moet ik ook bij het Sociaal Team zijn als ik langdurige hulp/ondersteuning nodig heb?

  Ja, het Sociaal Team is de toegang tot alle vormen van jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Het Sociaal Team onderzoekt samen met u welke zorg nodig is en of u daar gebruik van kunt maken. Vervolgens wordt de zorg verleend door een van de gecontracteerde zorgaanbieders of door een PGB-aanbieder.

  Hoe ziet de ondersteuning van het Sociaal Team eruit?

  In de werkwijze van het Sociaal Team staat de eigen kracht van inwoners centraal. Uw eigen leven leiden en zelf keuzes maken doet u immers het liefst zelf of met hulp uit uw omgeving. Het Sociaal Team kijkt daarom altijd samen met u welke aanpak het best bij u en uw mogelijkheden past. We doen dit door samen met u een ondersteuningssplan te maken. De medewerker van het team denkt mee over de beste oplossing. Daarbij zal de medewerker vragen wat er zelf gedaan kan worden of met behulp van anderen. Er wordt gekeken of vrijwilligers of activiteiten in Zuidplas kunnen helpen. Als gespecialiseerde hulp nodig is, ondersteunt de medewerker van het Sociaal Team bij het verkrijgen van die hulp. Wanneer de hulp is opgestart wordt gekeken of de doelen in het plan gehaald worden en zo niet of het plan aangepast moet worden.

  Wat voor professionals werken er in het Sociaal Team?

  In het Sociaal Team zitten verschillende professionele hulpverleners. Allemaal kunnen ze met de inwoner kijken wat er aan de hand is en een plan maken. Daarnaast heeft ieder lid een eigen expertise. Bijvoorbeeld voor jeugd, welzijn, zorg, mensen met een verstandelijke beperking, ggz problematiek. Daarnaast zitten er in het team twee soorten schakelfunctionarissen, de wijkverpleegkundige en de sociaal makelaar. De wijkverpleegkundige schakelt tussen het Sociaal Team en de eerste lijnszorg zoals de huisartsen. En de sociaal makelaar schakelt tussen het preventieve veld ( welzijnswerk en vrijwilliger organisaties) en het Sociaal Team.

  Met wie werkt het Sociaal Team samen?

  Het Sociaal Team werkt ook nauw samen met ander zorg- hulp- en dienstverleners in de dorpen zoals vrijwilligers)organisaties), huisartsen, het CJG en het onderwijs. Onderling vindt afstemming en overleg plaats. Voor een inwoner mondt dat uit in 1 plan waar alle betrokken hulpverleners samen aan werken. Het Sociaal Team is verantwoordelijk voor regie en overzicht.

  Moet ik betalen voor de ondersteuning van het Sociaal Team?

  Nee, de ondersteuning van het Sociaal Team is voor u gratis. Wanneer u een maatwerkvoorziening nodig heeft is het mogelijk dat u een eigen bijdrage gaat betalen. Raadpleeg voor meer informatie het CAK. Wanneer u aan activiteiten van een maatwerkvoorziening gaat deelnemen is het tevens mogelijk dat u hiervoor een bedrag moet betalen.

  Veiligheid?

  Wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind of volwassene, dan kunt u terecht bij www.vooreenveiligthuis.nl. Zij gaan dan met deze (anonieme) melding aan de slag.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?