Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen aanspraak maken op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om:

  • vervoer van leerlingen met een handicap
  • vervoer van leerlingen naar (speciale) scholen voor basisonderwijs op basis van afstand
  • vervoer van leerlingen naar een school met een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing

  Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen aanspraak op bekostiging maken als zij vanwege hun handicap met ander vervoer dan het openbaar vervoer moet reizen, of als zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

  Beoordeling aanvraag

  Bij de beoordeling van de aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten, wordt gekeken naar: 

  • wat de ouders redelijkerwijs zelf kunnen doen/regelen
  • eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen
  • de afstand naar de school
  • het inkomen van de ouders
 • Wat moet ik doen?

  Vul vóór 1 juni het formulier 'Leerlingenvervoer aanvragen' in. Voor deze aanvraag heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. Voor vragen neemt u contact op met het Sociaal Team via (0180) 330 300, maandag - vrijdag: 08.30 - 12.30 uur.

  Leerlingen vervoer aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken tegen beslissing Leerlingenvervoer

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken 'Bezwaar maken'.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?