Klacht indienen

 • Wat is het?

  Klacht of melding openbare ruimte?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan kunt u hiervoor een melding doorgeven bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

  Melding openbare ruimte

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Jaaroverzichten klachten

  In de jaarverslagen vindt u een overzicht van de klachten die sinds 2010 zijn ingediend bij de gemeente Zuidplas. Het gaat dan om klachten over hoe (een medewerker van) de gemeente zich tegenover de klager of een ander heeft gedragen. U kunt de jaaroverzichten bekijken of downloaden onder 'Documenten'.

 • Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Met DigiD

  Geef uw klacht door met DigiD, het voordeel hiervan is dat wij automatisch uw persoonsgegevens invullen zodat u sneller uw klacht kunt doorgeven.

  Klacht doorgeven met DigiD

  Zonder DigiD

  U kunt uw klacht ook doorgeven zonder DigiD. U moet dan zelf al uw persoons- en contactgegevens in vullen. Wij hebben deze gegevens nodig om u te kunnen bereiken bij vragen over uw klacht en om u terugkoppeling te geven over de status van uw klacht.

  Klacht doorgeven zonder DigiD

 • Hoe lang duurt het?

  Artikel 9:11 van de Awb en artikel 6 van de verordening bepalen dat de klacht binnen zes weken afgehandeld wordt. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken verdaagd worden. Dit dient dan wel schriftelijk te gebeuren.

  De klager krijgt in principe binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging van de klacht en een uitnodiging voor een mondelinge toelichting. De klager krijgt vervolgens maximaal een week de tijd om te reageren op het gespreksverslag. De beklaagde en diens afdelingshoofd krijgen in principe twee weken de tijd voor een schriftelijke reactie op de klacht.

  Wanneer de termijnen nagekomen worden, zou het normaliter mogelijk moeten zijn om een klacht binnen zes weken af te doen. Slechts wanneer er sprake is van een complex dossier of van bijzondere omstandigheden zal van de verdaging mogelijkheid gebruik gemaakt worden.

 • Documenten

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?