Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Maximale loopafstand - de aanvrager is in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
  • Minimale tijdsduur loopbeperking - de aanvrager heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waaronder men moet verstaan: ten minste zes maanden

  Er zijn drie soorten kaarten:

  1. Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  2. Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  3. Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon
  • De kaart staat niet op kenteken
  • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
  • Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Neem dan contact op met het 'Wmo-loket'
 • Wat moet ik doen?

  Neem contact op met het Wmo-loket via (0180) 330 300. U wordt hier geïnformeerd over de procedure voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Tevens informeren wij u over de kosten van de kaart (deze kosten dient u vooraf te betalen). Vervolgens ontvangt u een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart.

  Uw ingediende aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden met het verzoek een medisch advies uit te brengen over de noodzaak van een GPK. Afhankelijk van de situatie nodigt de RDOG u uit om op gesprek te komen. Na een medisch onderzoek brengt de GGD uiteindelijk een advies uit. Dit advies wordt aan de gemeente toegezonden. Aan de hand van dit advies maakt de gemeente, op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een besluit. Dit kan een toekennings- maar ook een afwijzingsbesluit zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om tegen dit besluit in bezwaar te gaan.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Twee recente pasfoto's die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • Bewijs van medisch onderzoek
 • Kosten

  • Als u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegekend betaalt u voor de kaart  € 41,00;
  • Voor de keuringskosten betaalt u € 110,71 (eerste aanvraag of verlenging).

  Afwijzing op uw aanvraag

  Houdt u er rekening mee dat u, ook wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, de keuringskosten dient te betalen. U krijgt de kosten van uw keuring bij een afwijzing van uw aanvraag niet terug.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?