Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  Om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen betaalt ieder huishouden Afvalstoffenheffing. 

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Kosten

  Vast tarief

  1. De afvalstoffenheffing is € 215 per jaar
  2. De Rioolheffing is € 247,20 per jaar

  Variabel tarief

  • Het openen van een ondergrondse container voor het deponeren van een huisvuilzak van maximaal 60 liter € 1,00 (per opening)
  • Voor het ledigen van een 120 liter container, per lediging € 2,00
  • Voor het ledigen van een 240 liter container, per lediging € 4,00

  De tarieven zijn kostendekkend.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?