Meldingen en klachten

Melding doen

Melding doorgeven over uw leefomgeving, zoals afval, bomen en plantsoenen, hondenpoep, wegen en bermen

Link naar melding doen

Melding milieuvervuiling

Hier kunt u milieuvervuiling doorgeven. Bijvoorbeeld luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast

Link naar milieuvervuiling

Voorwerpen, verloren of gevonden

Als u iets bent kwijtgeraakt of heeft gevonden kunt u hiervan aangifte doen bij de gemeente

Link naar voorwerpen, verloren

Klacht indienen

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen

Link naar klacht indienen

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?