Gravensoorten en asbestemmingen

Met de keuze tussen een begrafenis en crematie bent u er nog niet. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw dierbare een laatste rustplaats te geven. Omdat het niet eenvoudig is om achteraf zaken te wijzigen, is het belangrijk dat u alle opties vooraf goed overweegt. Op deze webpagina geven we u meer inzicht in de mogelijkheden die Zuidplas biedt.

Grafrecht

Een grafrecht is het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het gebruik van een particulier graf. De rechten en plichten staan beschreven in het besluit tot uitgifte van het graf en in de beheersverordening begraafplaatsen van gemeente Zuidplas. Alle graven op de begraafplaatsen van gemeente Zuidplas worden in volgorde van ligging uitgegeven.

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin twee overledenen komen te liggen die geen (familie)band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt wie bij wie komt te liggen. Verlenging is niet mogelijk. Omdat er meer mensen in hetzelfde graf liggen, zijn de mogelijkheden om een eigen grafsteen te plaatsen beperkt. Van een algemeen graf ‘huurt’ men (de belanghebbende) slechts het gebruik van de plek voor 1 kist in dat graf voor een periode van 10 of 15 jaar.

Particulier/eigen graf

De rechthebbende  van een eigen graf is de enige die kan bepalen wie in het graf wordt bijgezet. Meestal zijn dit twee familieleden boven elkaar. De rechthebbende mag beslissen over het ruimen, verlengen of teruggeven van het graf.

Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor een periode van twintig (20)  jaar, het recht op een eigen graf, door middel van een persoonlijke beschikking. Hierin wordt aan de aanvrager het uitsluitend recht gegeven om lijken in een bepaald graf te doen begraven.

De rechthebbende kan zijn recht niet verkopen. Het recht kan, op zijn verzoek, wel overgeschreven worden op een ander.

Wanneer de rechthebbende van het graf zelf overlijdt, heeft deze het recht in zijn of haar graf te worden bijgezet. De grafrechten dienen in dat geval direct over te gaan op een ander. U moet het verzoek tot overschrijving binnen 6 maanden  na het overlijden van de rechthebbende schriftelijk bij de gemeente indienen. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

Verloopt het recht? De termijn van uitgifte van een eigen graf kan steeds verlengd worden met een periode van 10 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn ingediend wordt. De rechthebbende krijgt hiervoor op tijd bericht.

De rechthebbende kan ook afstand doen van zijn grafrechten ten behoeve van de gemeente, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding of geldrestitutie. Hiervoor moet bij de gemeente een afstandsverklaring worden ingediend.

Wordt de termijn niet verlengd? Dan kan de gemeente het graf ruimen en de grafbedekking verwijderen.

Gravenuitgifte

In de gemeente Zuidplas worden de volgende graven uitgegeven:

 • Algemeen graf voor 10 jaar;
 • Algemeen graf voor 15 jaar;
 • Eigen graf voor 20 jaar;
 • Kindergraf voor 10 jaar;
 • Kindergraf voor 20 jaar.

Asbestemmingen

Heeft u voor een crematie gekozen? Dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden op de begraafplaatsen in Zuidplas:

Asverstrooing:

 • Middelweg in Moordrecht
 • Essehof in Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Algemene begraafplaats Zevenhuizen
 • Westhage te Moerkapelle.

Urnengraf:

 • Mogelijk op alle gemeentelijke begraafplaatsen, met uitzondering van de Kerklaan te Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerhage te Moerkapelle

Urnenmuur:

 • Middelweg in Moordrecht
 • Essehof in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Urnentuin:

 • Middelweg in Moordrecht
 • Algemene begraafplaats Zevenhuizen
 • Essehof te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Westhage te Moerkapelle.

Asbus:

 • Het is ook mogelijk in of op een eigen graf een asbus bij te zetten mits het aantal omschreven in de beheersverordening niet overschreden wordt.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?