Vrijheid lijkt in onze samenleving zo vanzelfsprekend, maar is het niet. Daarom vindt Gemeente Zuidplas het belangrijk om samen vrijheid te vieren. Zonder verschil in cultuur, geslacht of geloof.

Samen vieren wij 75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om dit te herdenken én te vieren worden er in heel Nederland activiteiten georganiseerd. Ook in gemeente Zuidplas.

Gemeente Zuidplas heeft spontaan al een aantal initiatieven en ideeën gemaild gekregen. Van tentoonstellingen, films en toneelvoorstellingen tot fietstochten en festivals. Heeft u ook een idee? Er is nog subsidie beschikbaar (op=op). Kijk onder subsidie aanvragen hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen.

Bekijk hier meer informatie over activiteiten 75 jaar vrijheid Zuidplas

"Om een toekomst te bouwen, moet je het verleden kennen" (Otto Frank)

Op dit moment zijn er nu al een aantal mooie exposities te bezichtigen. Deze exposities zijn samengesteld door de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel. Een interessant en inspirerend initiatief, dat mensen met elkaar in contact brengt en aanzet tot nadenken over onze vrijheid en hoe deze verkregen is. 

'Een Duitse waterlinie'; Hitland en Zuidplaspolder (1944-1945)

In de Oudheidkamer,'s-Gravenweg 6a, Nieuwerkerk aan de IJssel

 • Te bezichtigen tot en met zaterdag 2 mei 2020 op elke 1e zaterdag van de maand van 14:00-17:00 uur. Ook voor groepen en scholen

'Arie den Toom', verzetsheld uit Nieuwerkerk aan den IJssel (1906-1945)

Het is op 3 april precies 75 jaar geleden dat verzetsheld Arie den Toom aan de Oostzeedijk in Rotterdam werd gefusilleerd. In de Batavier is er een vitrine-expositie van deze held samengesteld door de Historische Vereniging. Hierbij valt te denken aan oude krantenknipsels en vele foto’s van zijn herbegrafenis met BS-eer te Nieuwerkerk. Tijdens openingsuren van De Batavier is deze vrij te bezoeken. 

 • Op 3 april is er om 16:30 uur uitleg door de voorzitter van de vereniging. Na de uitleg worden er bloemen geplaatst bij het graf van Arie den Toom

Meer lezen over Arie den Toom: www.rijnmond.nl.

'Van bevrijding tot gedenknaald'

Gedurende de openingsuren van De Batavier een vitrine expositie met bevrijdingssnuisterijen, bonnen, bevrijdingskrantjes en foto’s, van onder andere het passeren van de geallieerden op 8 mei 1945 over de rijksweg van Gouda naar Rotterdam. Op 5 en 6 september 1945 werd het bevrijdingsfeest gehouden. Omdat er in gemeente Zuidplas weinig vernield was hielpen de tuinders van Zuidplas gemeente Made in Noord Brabant aan glas voor de huizen. Op 20 oktober 1945 werd de gedenknaald in Nieuwerkerk aan den IJssel onthuld ter nagedachtenis aan de gevallenen. 

 • Geopend tijdens openingsuren van De Batavier van 5 mei tot en met 20 oktober

Snertwandeltocht Rottemeren

Op 4  januari 2020 stond de 6 de editie van de Snertwandeltocht op de agenda. Een wandeling van  7, 12, 17, 21 of 26 km langs de Rottemeren en de molens. Bekijk op onze Instagram pagina een videoverslag van de dag www.instagram.com/beleefzuidplas_nl.

Subsidiecriteria

De activiteiten die de gemeente subsidieert richten zich duidelijk op het thema 75 jaar vrijheid en zijn gerelateerd aan de volgende thema’s:

 • Dodenherdenking (4 mei 2020)
 • Herdenken en/of vieren van de bevrijding
 • Aanhakend op het landelijk thema 4 en 5 mei
 • Lokale geschiedenis en lokale persoonlijke verhalen (1940-1945)

De activiteiten richten zich op minstens één van de volgende vlakken:

 • Sport
 • Kunst
 • Cultuur
 • Religie
 • Historie
 • Educatie
 • Recreatie

Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie

 • Kosten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit opbrengsten van de activiteit
 • Kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager 
 • Kosten van in natura geleverde diensten en goederen
 • Kosten van aan de activiteit verbonden personen of organisaties, die onderling in rekening worden gebracht

Spreiding van activiteiten

Gemeente Zuidplas streeft naar zoveel mogelijk spreiding van de activiteiten over de verschillende dorpen.

Subsidie aanvragen (tot 1 april)

Voordat u uw subsidieaanvraag indient vragen wij u de 'Toelichting subsidieaanvraag 75 jaar vrijheid' goed door te nemen. Hierin staan alle criteria en aanvullende informatie voor het doen van de subsidieaanvraag beschreven.

Verplichte bijlage

Bij de aanvraag dient u een begrotingsoverzicht van alle verwachte kosten en baten, met specificatie, als bijlage mee te sturen. Zorg ervoor dat u dit overzicht gereed heeft voor u met de aanvraag start. 

Subsidie aanvragen

Communicatie

De organiserende instelling/vereniging is zelf verantwoordelijk voor de communicatie over de eigen activiteit. De gemeente stelt desgevraagd een perslijst en toolkit ’75 jaar vrijheid’ beschikbaar en deelt berichten over de activiteiten via haar eigen social-media kanalen. 

De gemeente Zuidplas verzorgt de communicatie rondom het project '75 jaar vrijheid Zuidplas' als geheel en het daaruit voortvloeiende programma. Het betreft dan met name online communicatie via social media en offline communicatie via de Gemeentepagina in Hart van Holland.

Te downloaden bestand(en)