Maandag 21 oktober start de herinrichting van de Hoofdweg tussen de rotonde bij de Laan van Avant-Garde en de Britsezoom.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is er vier weken lang een afsluiting voor het verkeer in één richting. Deze verkeerssituatie duurt tot medio november.

Verkeerssituatie

  • Doorgaand auto- en vrachtverkeer: er is een tijdelijke rijbaan aangelegd in de berm aan de zuidzijde, tussen de Hoofdweg en de parallelweg
  • Door deze tijdelijke rijbaan blijft het verkeer vanuit Capelle aan den IJssel richting Nieuwerkerk aan den IJssel en Nesselande mogelijk
  • Vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel volgt het auto- en vachtverkeer een omleidingsroute
  • Bestemmingsverkeer: woningen/bedrijven langs het werkgebied aan de Hoofdweg-Zuid, zijn bereikbaar via de inritten langs de Parallelweg
  • Let op de aanrijroute! Ter hoogte van het Warmoezierpad realiseren we een fietssluis. Hier kunt u niet langs rijden. Afhankelijk van uw bestemming rijdt u via de inrit ‘Britsezoom’ of maakt u gebruik van de inritten aan de westzijde van de rotonde
  • Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren via de zijde Hoofdweg-Zuid. Veilige ‘oversteeklocaties’ zijn aangegeven met gele borden
  • Bus 190/383: voor actuele informatie over de bushalte Luxemburgse Zoom kijk op www.arriva.nl

Ligging rijbaan wijzigt begin november

Het werkgebied begint bij de rotonde Laan van Avant-Garde en eindigt bij de Britsezoom. Vanaf 21 oktober vinden in de eerste drie weken werkzaamheden aan de noordzijde van de Hoofdweg plaats. Aansluitend richten we de zuidzijde van de Hoofdweg definitief in. Op dat moment wijzigt de ligging van de rijbaan, maar aan de verkeerssituatie zelf verandert niets.

Hoofdweg omleiding route per 21 oktober

Vooruitblik

Wanneer de weginrichting klaar is tussen de Laan van Avant-Garde en Capelle aan den IJssel, brengen we de bovenste laag asfalt aan. Hiervoor is een wegafsluiting nodig. Afhankelijk van de weersomstandigheden is dit gepland op maandag 18 en dinsdag 19 november (noordelijke rijbaan) en maandag 25 en dinsdag 26 november (zuidelijke rijbaan). Naar verwachting zijn de rijbanen van de Hoofdweg eind december helemaal klaar.

Meer informatie

Volg het actuele nieuws via www.rotterdam.nl/hoofdweg of www.rotterdamonderweg.nl voor actuele informatie, planning en omleidingsroutes.