Laagste punt van Nederland

Lees deze pagina voor

Het huidige laagste punt van Nederland is ontstaan bij de de drooglegging van de Zuidplaspolder in 1841. De Zuidplas was toen nog een meer dat ten westen van Gouda lag, van Waddinxveen in het noorden tot Nieuwerkerk aan den IJssel in het zuiden. Het meer ontstond doordat eeuwenlang veen werd gebaggerd. Dit veen werd gedroogd tot turf en gebruikt als brandstof.

Hoogte door de jaren heen

De bodemhoogte van het meer lag destijds 5,9 meter beneden de gemiddelde waterhoogte van de Noordzee. Enkele plaatsnamen in dit poldergebied verwijzen naar de veenwinning in het verleden: Waddinxveen, Moordrecht en Moerkapelle. In 1995 zijn door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat de plaats en hoogte van het laagste punt van Nederland opnieuw gemeten. Vanwege de voortdurende inklinking van de ondergrond is per 13 december 2004 een correctie van de gemeten hoogtes met 2 cm toegepast.

Ligging en huidige hoogte

Het laagste punt ligt op 51º 59' 13" noorderbreedte en 4º 38' 9 " oosterlengte en heeft een hoogte van 6,76 meter beneden het Normaal Amsterdams Peil (NAP. Dit NAP komt nagenoeg overeen met de gemiddelde waterhoogte van de Noordzee. Op de foto (d.d. 1 januari 2004) zijn de weilanden te zien waar het laagste punt ligt. 

beoordeel deze pagina